דצמ 302014
 
ערכים אישיים
  1. יצחק דה פינטו (1787-1717), בנקאי והוגה-דעות, ששימש כפרנס בקהילה היהודית הספרדית באמסטרדם, פרסם את חיבורו Reflexeons politicas, ובו טען כי הקהילה היהודית בכללותה סובלת דלדול ועוני על רקע תהליכי ההתפתחות הכלכלית באירופה שהיהודים מתקשים לשרוד בהם, בשל ההגבלות החמורות על פעילותם הכלכלית, הגבלות המונעות מן היהודים כושר תמרון והסתגלות לתנאים החדשים, תוך פנייה לענפי כלכלה חדשים. על פי הערכתו של פינטו בעשרים–שלושים השנים האחרונות גדל פי ארבעה מספר המשפחות שנזקקו לסעד מן הקהילה. כ-40% אחוז מיהודי הקהילה הספרדית, שנחשבה עד אז לעשירה בקהילות היהודיות באירופה, נזקקו לסעד. משפחת דה פינטו היתה בין המשפחות העשירות שירדו מנכסיהן במחצית השניה של המאה ה-18.