דצמ 302014
 

בז'יטומיר נאסרו שלושים ואחד יהודים שנאשמו במעורבות ברציחת ילד, בן אצילים, לצרכי הפסח. הבישוף של קיוב, סולטיק, ריכז את משפטם של היהודים. שלושה-עשר נידונו למיתה אכזרית. אלה מהם שביקשו להתנצר זכו במיתה קלה יותר (עריפת ראש). אחד זכה בחנינה לאחר שכל בני ביתו הסכימו להתנצר יחד עמו.