דצמ 312014
 

נתגלתה מעילה גדולה בקופת הכולל, בסכום של 10,000 גרוש. פקידי קושטא הקימו ועדת חקירה בהרכב שלושה רבנים. ראש הפקידים, רחמים הכהן, זוכה מאשמה; אך הפרשה הוסיפה להסעיר את הקהילה היהודית ופילגה אותה בין שני מחנות במשך עשר שנים.

ר' יעקב ישראל אלגאזי, ראש המקובלים בירושלים, נבחר לשמש כרב הראשי של העיר. הוא עלה לארץ בשנות ה-30' מאיזמיר, לאחר שיזם שם את הוצאתו לאור של הספר "חמדת ימים" – אוסף דברי מוסר ודרשות על מצוות התורה, כתובים ברוח הקבלה הלוריאנית – שזכה לתפוצה ולהשפעה רבה בקרב הקהילות היהודיות בארצות המזרח ואף באירופה. מוטיבים שבתאיים ברורים שזורים בספר, אך מחברו נשאר עלום שם. אלגאזי נפטר שנה לאחר מינויו כרב ראשי בירושלים.