דצמ 312014
 

חודשו הצווים האוסרים על היהודים ללבוש בגדים שכמותם לובשים המוסלמים.