דצמ 312014
 

ברעש אדמה נפגעה העיר צפת קשה. כאלפים מתושביה נהרגו, בתוכם כ-150 יהודים. מספר היהודים שחיו בעיר נאמד בכ-200. עד לחידוש הישוב היהודי בטבריה, ב-1740, צפת היתה הקהילה היהודית היחידה בגליל. בעקבות הרעש עזבו שרידי הקהילה היהודית את העיר. היו שעקרו לטבריה, והיו שהתיישבו בכפרי הסביבה, בכפר יאסיף ובשפרעם. בכפר יאסיף התגוררו, מאז שנות הארבעים, כעשר משפחות יהודיות, שעסקו בחקלאות. יהודים התגוררו גם בכפרים סכנין, עבלין, עילבון, כפר מנדא.

פקידי קושטא השקיעו מאמץ מיוחד לשקם את הישוב היהודי בצפת החרבה, ובתוך שנתיים חודש שם הישוב.