דצמ 302014
 

בית הדין בפשמישל דן למיתה ששה יהודים, שהואשמו ברציחת ילד נוצרי, שגופתו נמצאה סמוך לפונדק יהודי בכפר סטופניצה. כיוון שיהודים אלה לא הודו באשמתם, למרות העינויים הקשים, ולא נמצאו הוכחות חותכות לאשמתם, נגזרה עליהם מיתה קלה בעריפת ראש.