דצמ 302014
 

בעיירה ויסלביץ' ( Wojsłwiec), במחוז לובלין, נרקחה עלילת דם חדשה, בסיועם של הפרנקיסטים. שני רבנים וכמה מפרנסי הקהילה נחקרו ועונו עד שהודו. הם נידונו למיתה אכזרית ורק אלה שהסכימו להתנצר זכו במיתה קלה יותר.

נתפרסם הספר, "זדון היהודים כנגד אלוהים ואנשים", פרי עטו של הכומר פיקולסקי מלבוב, המהווה מעין סיכום של כל הטענות וה"הוכחות" שנצטברו כנגד היהודים במשך הדורות. ספר זה זכה לתפוצה רבה בפולין.

נוכח ההסתה המתגברת פנה שוב ועד הארצות בפולין אל הכס הקדוש ברומא להתערב לטובת היהודים.