דצמ 302014
 

הקהילה הספרדית יזמה שיגור משלחת נציגים (deputados) שהגישה "עצומת נאמנות" (loyal Address ) למלך ג'ורג' השלישי. אנשי הקהילה האשכנזית מיחו בידם על שלא נועצו בהם ולא שותפו במשלחת. הוסכם אז להקים גוף משותף לשתי הקהילות, שיתכנס לעתים מזומנות כדי לדון בנושאים שיש בהם עניין משותף לשתי הקהילות. כך הונח היסוד לגוף שנודע בשם "ועד שליחי הקהילות" (Board of Deputies ).