דצמ 312014
 

האימאם אלמהדי עבאס, בהשפעת קנאי הדת, משנה את הקו כלפי היהודים. ר' שלום עראקי הישיש נאסר וכל רכושו הוחרם. בתי הכנסת בצנעא הוחרמו ונסגרו. התפילה חודשה בהם רק לאחר שלושים שנה.