דצמ 312014
 

מדיניות זו לא שונתה עד עלייתה של הקיסרית יקתרינה ה-2 לשלטון (1789-1762). תחילה חששה הקיסרית, למרות נטיותיה הליברליות, לחולל שינוי במדיניות, כדי לא להתסיס את האוכלוסיה ואת חוגי הכנסייה ברוסיה. אך הורתה למושלי מחוזות הספר שלא להקפיד על אכיפת האיסור על כניסה ושהייה של יהודים באזורים אלה.