דצמ 302014
 

קלמנס ה-13 הוציא סוף סוף גילוי דעת ובו נאמר: "הכס הקדוש בדק את כל נימוקיה של הגרסה שעל פיה זקוקים היהודים לדם אדם להכנת מצותיהם לחג הפסח ולפיכך מאשימים אותם ברציחת ילדי נוצרים. החקירה העלתה שהראיות אינן ברורות ומבוססות כל צרכן כדי לקיים דעה קדומה זו ולשמש בסיס להחשיד את היהודים גם להבא בפשעים כאלה. לפיכך אם יתעוררו האשמות ממין זה אין להישען בחקירה המשפטית על הנימוקים הנזכרים, אלא רק על ראיות ממשיות".

23 במרס. אחרי פניה נוספת של ועד הארצות אל מלך פולין, אוגוסטוס ה-3, פרסם המלך את הנחיות האפיפיור בצירוף כתבי הזכויות שניתנו ליהודים מידי מלכי פולין לדורותיהם. עלילות הדם בפולין פסקו בבת אחת.