דצמ 312014
 

משלחת של ארבעה רבנים יצאה מטעם קהילת ירושלים לקושטא, כדי להביא להדחתו של רחמים הכהן, הפרנס השנוי במחלוקת, שנהנה מחסותו של הפחה של ירושלים. בין חברי המשלחת היה ר' חיים יוסף דוד אזולאי.

ערכים אישיים
  1. חיים יוסף דוד אזולאי (חיד"א, 1806-1724), אישיות ססגונית, שקנה לו מוניטין בלמדנותו התורנית ובידע החיצוני שרכש לו. השליחות כנגד רחמים הכהן לא צלחה ואזולאי הלך למצרים ושימש שם כרב בקהיר במשך ארבע שנים. בשל המהומות במצרים, כתוצאה מהתקוממות עלי ביי נגד השולטן, חזר אזולאי לארץ והתיישב בחברון. אזולאי יצא פעמיים כשד"ר מטעם קהילת חברון. בפעם הראשונה, בשנת 1753, התגלגל במשך שלוש שנים ממצרים לאיטליה, ומשם לגרמניה, להולנד, אנגליה וצרפת. לשליחותו השנייה יצא בשנת 1773 ושוב נע ונד בין הקהילות היהודיות במערב-אירופה. לבסוף השתקע בליבורנו ב-1778 ושם חי עד מותו. עצמותיו הועברו לארץ ב-1960. חיד"א חיבר עשרות ספרים, שרק חלקם התפרסמו. אך עיקר פרסומו, שחרג מתחומי העולם היהודי התורני, בא לו ממחקריו הביבליוגרפיים. הוא היה המלומד היהודי הראשון שבדק את כתבי-היד העבריים המוחזקים בספריות איטליה וצרפת. את ספרו הגדול "שם הגדולים ועד לחכמים" כתב בתקופת שהותו בליבורנו. הספר סוקר את חייהם של 1,300 חכמים וסופרים, מתקופת הגאונים ועד זמנו של אזולאי ומביא את תוכנם של 2,200 ספרים וכתבי-יד, שחלקם אבדו.