דצמ 302014
 

מאי. הסיים הגדול בוורשה התכנס כדי לדון ברפורמה בסדרי השלטון בפולין. הסיים החליט להגדיל ולייעל את המיסוי מן היהודים. בוטל המיסוי הקולקטיבי שנגבה באמצעות ועד הארצות פולין וליטא. במקומו הושת מס גולגולת ישיר בשיעור 2 זהובים על כל יהודי, בלי הבדל גיל ומין. הקהילות נצטוו לערוך צנזוס מדויק בשיתוף עם מושלי המחוזות. כיוון שכך, בוטל מוסד ועדי הארצות ונאסר על כינוסם. בהחלטה זו בא קץ למוסד המרכזי של האוטונומיה היהודית בפולין.

מנתוני מפקד האוכלוסיה היהודית בפולין, התברר כי כשליש מן היהודים הם חוכרי פונדקים ומבשלות בירה ושיכר. אלה התגוררו בדרך כלל בכפרים, אף כי המשיכו להשתייך לקהילות היהודיות המרוכזות בערים, מהן יצאו. מציאות זו יצרה פיצול ומתיחות בתוך הקהילות, כיוון שהחוכרים יצאו משליטת הקהילה וסירבו לשאת בעול המסים הקהילתיים, בטענה כי אינם יכולים לשאת בנטל כפול – כחוכרים וכחברי הקהילה.