דצמ 312014
 

קבוצה של שלושים עולים ממזרח-אירופה, ובראשם שני אישים מחוגו של הבעש"ט – ר' נחמן מהורודנקא ור' מנחם-מנדל מפרימישליאן – הגיעו לארץ. חברי הקבוצה התיישבו בטבריה ובצפת. בשל נוכחות שני האישים החסידיים בקבוצה זוהתה עלייתם כ"עליית חסידים", אף שרוב חבריה לא היו חסידים כלל. עלייה זו זכתה לפרסום תודות לחיבור "ספר מסעות ארץ הגליל", פרי עטו של ר' שמחה מזאלאזיץ, שתיאר את עלילותיה, במסע לארץ ובתוכה.