דצמ 312014
 

פרעות פרצו והתפשטו ברחבי הארץ. רבים מיהודי תוניס ברחו ומצאו מקלט בטריפולי.