דצמ 312014
 

הקיסרית יקתרינה ה-2 התירה התיישבות יהודים בשטחי הספר הגובלים בים השחור, שטחים שסופחו לרוסיה במלחמה עם התורכים.