דצמ 302014
 

סוחרי העיר נאנט קיבלו אישור מלכותי לגרש את הסוחרים היהודים שנאחזו בעיר.