דצמ 312014
 

במהפכה האמריקנית היו יהודים – בעיקר מקרב אצולת הממון המקורבת לשלטונות – שתמכו בצד הלויאליסטי, הנאמן לשלטון הבריטי; אך רבים יותר תמכו במהפכה. כמאה יהודים שירתו בצבאו של וושינגטון. כמעט כל הצעירים היהודים בצ'רלסטון הצטרפו לצבא המהפכה. הם שירתו בפלוגה אחת, שנודעה בשם "הפלוגה היהודית". כמה יהודים תפסו עמדות פיקוד גבוהות. תרומה חשובה למאמץ המלחמה האמריקני הרימו סוחרים יהודיים, שאניותיהם פרצו את ההסגר הימי של הבריטים והעבירו סחורות חיוניות לנמלים האמריקניים. אהרן לופז מניופורט איבד את כל רכושו כאשר הבריטים החרימו את רוב אניותיו.

דמות יהודית בולטת במאמץ המלחמה האמריקני היה חיים סלומון (1785-1740), סוכן כספים, שהיגר לאמריקה מפולין ב-1772 ועסק ברכישת מטבעות אירופיים, שהביאו עמם המהגרים, והמרתם במטבע מקומי. עם פרוץ המלחמה העמיד את שירותיו לרשות המהפכה המשוועת למטבע אירופי קשה. הוא מונה ל"סוכן הכספים של האוצר האמריקני" מטעם הקונגרס. תמורת שירותיו דרש דמי תיווך נמוכים ביותר (0.25%). משנפטר, נאמד הסכום שהאוצר האמריקני חייב לו בכ-638,000 דולר, אך יורשיו מעולם לא קיבלו החזר והבירורים המשפטיים בין יורשי סלומון לבין ממשלת ארה"ב נמשכו עשרות שנים, ללא תוצאות. התביעה להכיר בשירותיו של סלומון כ"מממן של המהפכה" באופן רשמי, באמצעות אנדרטה או מדליה – אף היא לא נענתה. במאה העשרים, במקומות שונים בארצות-הברית, העמידו קהילות יהודיות אנדרטות לזכרו, באופן פרטי.