דצמ 302014
 

באלזס פרצה מהומה סביב מכירת קבלות מזויפות על פרעון חובות ליהודים בקרב האיכרים.

הפושעים נשפטו ונענשו; אך הפרשה כולה הסעירה את הרוחות והגבירה את האיבה כלפי היהודים.