דצמ 302014
 

סרף-בר פנה למנדלסון בבקשה לסייע לו בחיבור תזכיר למועצת המלך בפריס, להרחבת זכויותיהם של יהודי אלזס. מנדלסון הפנה תזכיר זה לדוהם וזה כלל אותו בחיבורו הידוע, שקרא לשיפור מעמדם האזרחי של היהודים.