דצמ 312014
 

בשלגים הכבדים שירדו בירושלים התמוטט בית-הכנסת שם. שיקום המבנה היה כרוך בתשלום דמי היתר כבדים למושל בדמשק.