דצמ 302014
 

ינואר. תודות להשתדלותו של סרף-בר, יצא צו מטעם המלך לואי ה-16 המבטל את "מס הגוף" (Leibzoll ) המוטל על היהודים באלזס.

יולי. פורסמה התקנה החדשה על יהודי אלזס ולפיה ניתן מעמד חוקי לכל ההגבלות שכבר הונהגו כלפי היהודים על ידי הרשויות המקומיות השונות – האצולה הפיאודלית (הסניורים) והערים. מטרת החוק היתה לעצור בעד כניסת יהודים חדשים אל תחומי הארץ ולהגביל אף את התרבותם הטבעית של היהודים היושבים בה, באמצעות פיקוח על הנישואים.

מספר היהודים באלזס היה, על פי הרשומות, 19,624. אבל המספר האמיתי היה גדול בהרבה. המספר הכולל של יהודים באלזס-לוטרינגיה נאמד בכ-40,000 נפש. מספר היהודים בכל צרפת, ערב המהפכה, נאמד בכ-50,000 נפש.

בפאריס נאמד מספר היהודים בכ-800 נפש, אף כי נאסר על היהודים להתיישב בעיר. הם היו נתונים תחת פיקוח חמור של המשטרה. פקיד מיוחד היה ממונה על המעקב אחרי "נוכלים ויהודים". היהודים נחלקו לשני מעמדות – ספרדים ואשכנזים. הספרדים, רובם סוחרים שהגיעו לכאן מבורדו, נהנו ממעמד מכובד בהרבה מזה של האשכנזים, שברובם הגיעו לכאן מאלזס. הדמות הבולטת בין יהודי פאריס היה יעקב רודריגז פריירא ((Pereira, 1715-1780, שרכז לו מוניטין כחלוץ החינוך לחירשים-אילמים ואף זכה לאות הוקרה מטעם המלך לואי ה-15. פריירא נולד בספרד במשפחת אנוסים, שלאחר מות אביו הובא לצרפת בידי אמו, וכאן חזרו ליהדות. פריירא הוכר כנציגם של יהודי פאריס ועליו הטילו השלטונות לפקח על כניסת היהודים לעיר.