דצמ 312014
 

7 במאי. מועצת הממלכה, בתשובה לפטיציה של יהודי רוסיה הלבנה, פרסמה צו (אוקאז) המאמץ את ההנחיה הכללית של הקיסרית, כי יש להתייחס אל היהודים, כנתיני הממלכה, בהתאם למעמדם החברתי-כלכלי, ללא הפליה. אין להישען עוד על התקנות המפלות יהודים שהונהגו בתקופת השלטון הפולני. הצו החדש קבע כי התקנות האוסרות על החכרת פונדקים ומזקקות ליהודים בטלות ומבוטלות; לעומת זאת, נאסר על יהודים לסחור במשקאות חריפים בתחומי הערים, כיוון שעל פי החוק מסחר היינות הוא מונופולין של הרשויות העירוניות. הצו קבע עוד כי התקנות החדשות אינן חלות על יהודים המתגוררים מחוץ לשטחי רוסיה הלבנה שהשתייכו לממלכת פולין.

וכך, בתקופת שלטונה של יקתרינה ה-2, תודות להתפשטות הרוסית על חשבון האימפריה העותמנית ולסיפוח השטחים שהשתייכו לממלכת פולין, הונח היסוד לקיום "תחום המושב" היהודי ברוסיה, שבו הותרה ישיבת קבע של היהודים, בעוד שבכל חלקיה האחרים של הקיסרות הרוסית נשמרו ההגבלות והאיסורים על ישיבת יהודים ועל פעילותם.