דצמ 312014
 

במגפת דבר בעיר אוראן מתו 1,771 יהודים. הצפיפות ותנאי הסניטציה בשכונות היהודיות (חארה) בערים היו קשים ביותר.