דצמ 312014
 

אפריל. הקהילות היהודיות בארצות-הברית שיגרו ברכות לג'ורג' וושינגטון, לרגל בחירתו כנשיא ארצות-הברית. בחילופי האיגרות בין הנשיא לקהילות היהודיות הדגיש הנשיא, בעקבות דברים שהשמיע ג'פרסון, כי מעתה שוב אין מדובר בסובלנות כי אם בזכויות הטבעיות של בני-האדם.

שתי המפלגות הפוליטיות הגדולות – הפדרליסטים והרפובליקנים (שייצגו את השקפת העולם הדמוקרטית בפוליטיקה האמריקנית דאז) – נבדלו זו מזו לא רק בקווי המדיניות שלהן, הפנימית והחיצונית, כי אם גם ביחסן ליהודים. קולות אנטי-יהודיים נשמעו בעיקר בעיתונות הפדרליסטית.

היהודים ברובם תמכו במפלגה הרפובליקנית-דמוקרטית. ההתקפות העזות ביותר על המפלגה הדמוקרטית נשאו גוון אנטישמי, לאמור: זוהי מפלגה של יהודים, בני שבטו של שיילוק.