דצמ 312014
 

בברסלאו נוסד ביזמת הממשלה בית-הספר "וילהלמשולע", שנועד להקנות השכלה כללית לילדי היהודים. פעילות בית-הספר לוותה במחלוקת קשה בין המשכילים לאורתודוכסים.