דצמ 312014
 

עם עלייתו של יזיד בן סידי מוחמד בן עבדאללה נפתח פרק אפל קצר בתולדות מרוקו ויהודיה. יזיד פתח במסע נקמה כנגד כל אלה שלא סייעו לו במאבקו נגד אביו. הוא לא היסס לגרש קהילות יהודיות שלמות, ביניהן קהילת יהודי פאס. הגדיל את המסים, הוציא להורג מנהיגים יהודיים. בימי יורשו, מולאי סלימאן (1822-1792), בוטלו הגזירות והסדר הישן חזר על כנו, אף כי גברה השפעת הדת, והמדיניות כלפי היהודים נטתה ליצירת הפרדה בינם לבין המוסלמים. היהודים, עם זאת, הכירו תודה למולאי סלימאן על שהביא קץ למשטר האימים של יזיד ושמר על ביטחונם.