דצמ 312014
 

יהודי וינה הגישו פטיציה למלך ובה בקשה לבטל מסים ומכסים המשפילים את היהודים ומכבידים עליהם, לבטל את הציון "יהודי" המופיע במכתבים רשמיים המופנים לנמענים יהודים, לאפשר כניסת יהודים לשירות הממלכתי, לשתף נציגים יהודיים בגופים הממשלתיים הדנים בענייני היהודים. רוב הבקשות האלה נדחו; נתקבלה רק הבקשה לבטל את הסימון "יהודי" בתכתובת הרשמית.