דצמ 312014
 

על רקע המאבק במהפכה הצרפתית, אישר הפרלמנט, על פי דרישת הממשלה, שורה של חוקי חירום שנועדו לבלום תסיסה מהפכנית באנגליה. בית הנבחרים אישר את "חוק הזרים", המטיל פיקוח חמור על כל הזרים השוהים בתחומי הממלכה. על פי חוק זה נעצרו ונאסרו רוכלים יהודים ברחבי הארץ; חלקם גורשו מן הארץ. המנהיגות היהודית, הן האשכנזית והן הספרדית, שיתפה פעולה עם השלטונות במדיניות שהיתה מכוונת למנוע הסתננות של יהודים חסרי אמצעים לאנגליה.