דצמ 312014
 

יהודי הערים, בתחום המושב, שביקשו להירשם כסוחרים, חויבו בתשלום מס כפול מזה שהושת על הסוחרים הנוצרים.