דצמ 312014
 

בטבריה השתקעה חבורה נוספת של חסידים מאוקראינה ופולין, בהנהגת ר' יעקב משיפיטובקה.

מנהיגות הקהילה החסידית בטבריה וסביבותיה עברה אל ר' אברהם מקאליסק, לאחר פטירתו של מנחם מנדל מוויטבסק (1788). עם פרסום ספר התניא (1796) של שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, פרצה מחלוקת בין אברהם מקאליסק לבין שניאור זלמן ברייסן. עד לרגע זה שררו אחווה ושיתוף פעולה בין החסידים בארץ לבין חסידות-האם ברייסן, בהנהגתו של שניאור זלמן. המחלוקת נסבה הן על תפיסת החסידות, שלטעמו של אברהם מקאליסק זו שהטיף לה שניאור זלמן מלאדי היתה שכלתנית מדי; והן על השליטה בכספים שנאספו בגולה למען הקהילה החסידית בארץ.