דצמ 312014
 

פורסמה תקנה המורה לרשום את היהודים היושבים בכפרים, כאילו היו יושבי ערים סמוכות. הכוונה היתה לעודד מעבר יהודים מן הכפר אל העיר, כדי להבטיח פיקוח הדוק יותר על היהודים. תקנה אחרת הורתה על שלילת סמכויות ועדי הקהילות היהודיות, להוציא ניהול ענייני הדת. הצידוק שניתן לכך היה, שהיהודים צריכים להשתלב במסגרות העירוניות הכלליות, שבהן מותר גם ליהודים להשתתף.