דצמ 312014
 

פאבל ה-1, שירש את יקתרינה הגדולה, המשיך את מדיניות אמו כלפי היהודים. עקרונות ליברליים ביסודם הנחו מדיניות זו, כשהכוונה היא להביא לשילוב היהודים בחיי הממלכה, תוך דיכוי מגמות ההתבדלות שלהם. בהמלצות שהועברו אל הצאר מחוגים שונים ובעיקר מן המחוזות שבהם התדרדר מצבם הכלכלי של האיכרים, הופנתה אצבע מאשימה כלפי היהודים ונאמר כי יש לשלול מהם לגמרי את העיסוק בייצור יין ומכירתו.