דצמ 312014
 

לאחר חלוקת פולין השנייה (1793) והשלישית (1795) נוספו לשטחה של פרוסיה גלילות פוזן, קאליש, וארשה, פלוצק וביאליסטוק – "פרוסיה הדרומית והמזרחית החדשה". מספר היהודים בתחום שלטונה של פרוסיה נאמד בכ-225,000 נפש, שהם כ-2.3% מכלל האוכלוסיה. הממשלה הוציאה בחודש אפריל חוק כללי מיוחד, שנועד לקבוע את מעמדם ואת זכויותיהם של יהודי המחוזות הפולניים, כיוון שלא ניתן היה להחיל עליהם את החוק הכללי שחל על יהודי פרוסיה הישנה. הנתינים היהודים החדשים הוגדרו "יהודי חסות" ("שוציודע").  סמכויות הקהילה היהודית הוגבלו רק לענייני דת. בתי-הדין הרבניים בוטלו. תלמידי בתי-הספר היהודיים חויבו בלימוד שפות המדינה – גרמנית ופולנית.