דצמ 312014
 

ממשלת בוהמיה פרסמה תקנה ולפיה יוסמכו כרבנים רק אנשים ששמעו באוניברסיטה שיעורי פילוסופיה, תורת המשפט הטבעי ואתיקה. לימוד התלמוד יותר רק לנערים שסיימו לימודים כלליים בבית-ספר גרמני. רק רבנים מוסמכים מטעם הממשלה יוכלו ללמד את התלמוד.