דצמ 312014
 

לאחר פניות חוזרות של פרנסי הקהילה היהודית בברלין לבטל את ההגבלות המשפילות המונעות שילובם של יהודים משכילים בחיי הממלכה הפרוסית, פרסמה הממשלה גילוי-דעת ובו היא מביעה צער על המדיניות הנקוטה כלפי היהודים, אבל היא מחויבת במדיניות כזאת כדי להגן על הציבור הנוצרי מפני כניסת "האומה היהודית", המתמידה בהתבדלותה ובאיבתה הלאומית כלפי החברה הנוצרית. כל עוד ההמונים היהודים מחזיקים באורח החיים המיוחד שלהם, לא ניתן לשלב אותם בכלל האזרחים.

מספר היהודים בברלין נאמד בכ-3,300 נפש.