דצמ 312014
 

יהודי שקלוב שיגרו תלונה אל הצאר כנגד מושל המחוז, הגנרל זוריץ', שאינו מכיר במעמדם כעירונים ונוהג בהם כאילו היו איכרים צמיתים המשועבדים לו. הצאר שיגר למחוז את הסנטור, המשורר בעל המוניטין, גבריאל דרז'אווין, כדי לבדוק את התלונה ולהעמיד את זוריץ' במקומו. פטירתו של זוריץ' הביאה לביטול המשפט; אך הסנאט חזר ואישר כי היהודים אינם משועבדים לאצולה הקרקעית ואינם כפופים לשיפוטה; הם משתייכים למעמד הסוחרים והעירונים.