דצמ 312014
 

הצרפתים נסוגו מאיטליה, בשל מסע המלחמה של נפוליאון למזרח התיכון. מיד הושב הסדר הישן על כנו ובכלל זה ההגבלות הישנות על היהודים. האמנציפציה בוטלה. במקומות שונים נערכו התקפות על היהודים. הגרועה שבהן בעיר סיינה, שם נרצחו 13 יהודים, ביחד עם פטריוטים איטלקים, תומכי צרפת.