דצמ 312014
 

בפקודת הקיסר הופסקה הפקת תעודות "סובלנות" נוספות ליהודים, במטרה לעצור בעד ריבוי היהודים בווינה. יהודים בעלי תעודת "סובלנות" הופקעה זכות זו עם פטירתם וכל בני משפחתם אולצו לעזוב את מקומם.