דצמ 312014
 

לאחר רציחתו של הצאר פאבל (מרס 1801), מתחיל העידן של אלכסנדר ה-1 בסימן של רצון  לרפורמות ליברליות. אלה עתידות, רובן ככולן, לעלות על שרטון המציאות הרוסית הפיאודלית. בין שאר ועדות פעולה שהוקמו בפקודת הצאר, הוקמה בנובמבר גם ועדה לשאלת היהודים, בהרכב שר הפנים קוצ'וביי, שר המשפטים דרז'אווין, סגן שר החוץ אדם צ'רטוריסקי, ושרים אחרים. הוועדה נתבקשה לדון בדו"ח דרז'אווין ולבדוק אם וכיצד ניתן להחיל אותו על כל יהודי תחום המושב.

הידיעה על הקמת הוועדה החדשה עוררה התרגשות ודאגה רבה בקרב הציבור היהודי. בדצמבר נערך כנס חירום של ראשי הקהילות היהודיות ויהודי מינסק נקראו לצום ולהתפלל, כדי להעביר את רוע הגזרה.