דצמ 312014
 

משפינו צבאות צרפת את הארץ, פרצה התסיסה האנטי-מהפכנית בכל רחבי הארץ; זו כוונה גם נגד היהודים.

21 בספטמבר. מאות איכרים מוסתים הסתערו על בתי היהודים בכפרים אדינגן ולנגנוי, ניתצו הרסו ובזזו. לא היו אבדות בנפש.