דצמ 312014
 

הוסכם על דעת הצרפתים לבטל את הרפובליקה ההלווטית ולהחזיר את המשטר הפדרלי הישן, שבו שומרים הקנטונים על האוטונומיה שלהם. היהודים הגישו למועצה הפדרלית בקשה לשיווי זכויות בתחום הכלכלי, תוך ויתור על התחום המדיני-האזרחי. קנטון אארגוי, שאליו נספחו שני הכפרים המאוכלסים ביהודים, ערער על זכות המועצה הפדרלית לדון בעניין פנימי של הקנטון. ערעורו של הקנטון התקבל. מועצת הקנטון ישבה על המדוכה. היא דחתה את הדרישה לשיווי זכויות כלכליות, והכינה חוק מיוחד "אודות היהודים היושבים בקנטון", שהתבסס על "זכות החסות" שניתנה ליהודים בשעתו. בכך נסתם הגולל על הניסיון לאמנציפציה של מעט היהודים בשוויץ.