דצמ 312014
 

עשרות יהודים נהרגו בפרעות שבהם הותקפו בתי-הכנסת ונבזזו בתי היהודים. הסיבה להתפרצות היתה נעוצה בהתמרמרות היניצ'רים על רקע תשלום שכרם. הם תלו את האשם בדאי ובשר הכספים היהודי שלו, נפתלי בוג'נאח. משפחת בוג'נאח נהנתה ממעמד והשפעה המזכירים את אלה של יהודי החצר במדינות מרכז-אירופה. גם הגורל המזומן ליהודים שעלו לגדולה בחצרות השליטים המקומיים בארצות המגרב היה דומה לזה של יהודי החצר באירופה של המאה ה-17; רק שכאן חוט השערה, שעליו היו תלויים חייהם ומעמדם הרם, היה דק יותר.