דצמ 312014
 

אוגוסט. בעקבות מפלת אוסטרליץ וחוזה פרסבורג (דצמבר 1805) ועם הקמת הקונפדרציה של הריין, בחסות הצרפתים, הקיסר פרנץ ה-2 ויתר על כתר "הקיסרות הרומית הקדושה", בן אלף השנים; מכאן ואילך החזיק בתואר פרנץ ה-1 קיסר אוסטריה. בכך פקע גם מעמדו הכל-גרמני הבכיר של הקיסר.

כינוס ה"סנהדרין" היהודי בפריס עורר בחוגי השלטון בווינה חשש מפני יצירת מרכז יהודי עולמי, בחסות ממשלת צרפת, שירתק אליו את נאמנותם של היהודים המפוזרים בכל ממלכות אירופה. ראש המשטרה הקיסרית הורה לפקח על תנועת היהודים, בעיקר המשכילים, ועל התכתבויותיהם, כדי למנוע כל התארגנות יהודית מסוכנת.