דצמ 312014
 

כמה יהודים היושבים בגיברלטר ולהם עסקי מסחר עם מרוקו פנו אל הקונסול הכללי של בריטניה, ג'יימס גרין, בבקשה לפעול לביטולו של הצו האוסר על יהודים המבקרים בתחומי הממלכה ללבוש בגדים אירופיים. הקונסול עשה כבקשתם והסולטן נעתר.