דצמ 312014
 

יהודי הונגריה חידשו את עתירתם להשוות את זכויותיהם עם אלה של הנוצרים מן המעמד הבינוני. ממשלת הונגריה הודיעה על העלאת "מכס הסובלנות" בחמישים אחוזים ועל חובת גיוס לצבא ליהודי הונגריה.