דצמ 312014
 

בצו מלכותי הוקמה הקונסיסטוריה היהודית בהולנד (בהתאם לדגם הקונסיסטוריאלי בצרפת) – 13 קונסיסטוריות מקומיות וקונסיסטוריה מרכזית, בת 13 חברים, בהם נציג אחד של "עדת ישורון", שהסכימה להתפרק. היהודים הספרדים לא נכללו בהסדר החדש, על פי בקשתם. מטרה מוצהרת של הקונסיסטוריה לשפר את מצבם הכלכלי של היהודים האשכנזים, להכניס בהם תרבות הולנדית, לדחוק את השפה האידית ולטפח את השימוש בלשון ההולנדית. הרבנים חויבו בתוך שנתיים ימים לשאת את דרשותיהם בשפה ההולנדית. משה כהן בלינפאנטי, מי שייסד את אגודת "על ידי חריצות ואחדות" בהאג, ייסד באמסטרדם אגודה חדשה בשם "חנוך לנער על פי דרכו", שמטרתה לפתח רשת חינוך יהודית בשפה ההולנדית, להדפיס ולהפיץ ספרי לימוד וספרי עיון בשפה העברית וההולנדית.

ביולי 1809 יצא צו מלכותי המתנה לימוד תנ"ך בבתי-הספר היהודיים אך ורק בשפה ההולנדית, על פי התרגום שהוכן אותה שעה על ידי הקונסיסטוריה. הניסיון הזה לא צלח, כיוון שהתרגום לא הושלם והמורים והמלמדים היהודיים לא שיתפו פעולה, למרות האיומים בפיטורין. יזמה נוספת של המלך היתה להקים יחידה צבאית יהודית מיוחדת, עם פיקוד יהודי, כדי להגביר את הגיוס היהודי לצבא. על פי התכנית היו צריכים לקום שני גדודים יהודיים; אך הגיוס לגדודים נתקל בהתנגדות. ניתן היה לגייס רק באמצעי כפייה ורק בקרב השכבות העניות. משבוטלה המלוכה ההולנדית והיא סופחה לצרפת, פורק גם הגדוד היהודי ופוזר בין יחידות הצבא הצרפתי.