דצמ 312014
 

יהודי מקלנבורג הגישו עצומה לדוכס פרידריך-פראנץ ה-1 להעניק שיווי זכויות אזרחי ליהודי הממלכה. הדוכס עצמו תמך בדרישת היהודים, אך הלאנדטאג (אספת המעמדות) של מקלנבורג העמיד תנאים מוקדמים: שהיהודים יוותרו על חלק מן הדינים "הלא-עקרוניים" של דתם, בכלל זה שמירת השבת, דיני כשרות, דיני אישות; שילדי היהודים יתחנכו בבתי-ספר גרמניים; שבכל משפחה רק אחד מן הבנים יוכשר לעסוק במסחר, וכל השאר יוכשרו למלאכה. בסופו של דבר, ולאחר שהוכרזה אמנציפציה חלקית ליהודי פרוסיה, יצא גם שליט מקלנבורג בחקיקה יהודית דומה לזו של פרוסיה, אך מותנית בוויתור היהודים על בתי-הדין הרבניים ועל דיני האישות שלהם.