דצמ 312014
 

נוכח המשבר הכלכלי בקהילה היהודית ואי-יכולתה לעמוד בנטל מס הבשר, יזם שר האוצר הפולני כינוס של נציגי הקהילות היהודיות מן המחוזות השונים, כדי לדון בהקלות בתשלום המס. הנציגים היהודיים, שהוכרו כ"וועד הצירים היהודיים", ביקשו להרחיב את היריעה ולדון בסוגיות שונות של האוטונומיה היהודית ובשאלת חובת השרות הצבאי המוטלת גם על היהודים.