דצמ 312014
 

הוטלה צנזורה ממשלתית על כל הספרים בעברית.

ערכים אישיים
  1. בווינה נפטר הסופר וחוקר הלשון העברית יהודה ליב בן-זאב (1811-1764), מחברם של שני ספרים חשובים – תלמוד לשון עברי (ברסלאו, 1796) ואוצר השורשים (וינה, 1807) – שמילאו תפקיד חשוב בתחית הלשון והספרות העברית על בסיס שפת המקרא (במקום לשון הרבנים השואבת משפת התלמוד). בן-זאב, שנולד בקרקוב, נאלץ לעזוב את עיר הולדתו מחמת רדיפותיהם של החרדים שם. רק בווינה יכול היה לעסוק במחקריו, הרחק מזעמם של האורתודוכסים